EK Eckankar, cesta duchovní svobody

Kniha: Duchovní cvičení ECKu

Duchovní cvičení

Eckankar učí jednoduchá duchovní cvičení, která se mohou použít pro zažití Světla a Zvuku Boha.

Tato cvičení nám též pomohou k Duševnímu cestování, k tomu, abychom se přesunuli do vyššího stavu vědomí. Lidé kterékoliv víry mohou použít duchovní cvičení Eckankaru, aby nalezli odpovědi na své otázky o tomto životě a o životě poté.

Duchovní cvičení jsou  "pokladem, jehož hodnotu bychom mohli pro jejich jednoduchost přehlédnout. Jsou však vaším životním záchraným lanem ke Slovu  Boha", říká Sri Harold Klemp, duchovní vůdce Eckankaru.


Jedno duchovní cvičení na vyzkoušeníECKANKAR - Česká domovská stránka