EK Eckankar, cesta duchovní svobody

Světlo a Zvuk Boha

Světlo Boha

Stoupenci Eckankaru věří, že Světlo a Zvuk jsou dvojicí aspektů Ducha svatého, božského proudu života, který vytéká z Boha. Tento proud, známý jako ECK, dává všemu život.

Světlo a Zvuk jsou už dlouho součástí náboženských rituálů na celém světě. Zpěvy a hymny patří mezi nejznámější příklady zvuku v křesťanské tradici. Zpívání chrámových zpěváků hraje důležitou roli v judaismu. Óm, zpívaný v některých východních náboženstvích, se často užívá v meditaci.

Podobně je symbolicky representováno ve většině náboženstvích Světlo Boha. Barevné sklo, drahé kameny a světlíky jsou běžné v náboženských stavbách. Při oslavách amerických domorodých obyvatelů, tak jako i příslušníků určitých jiných náboženství, se používá ohně a bubnů a rovněž tak i zpívání, všechno to příkladů světla a zvuku. Každý obřad representuje úsilí lidí hovořit k Bohu svým vlastním způsobem.

Světlo Boha se zjevilo mnohým světcům a mystikům. Šavel z Tarsu měl dramatické setkání se Světlem Boha na cestě do Damašku.  Mojžíš Je uzřel v hořícím keři. Po celé dějiny se kolem podob svatých a v ilustracích andělů zobrazovalo světlo. Dnes se mnozí o tomto světle zmiňují, např. v populárních knihách o zážitcích blízkých smrti.

Eckankar učí, jak poznat Světlo Boha. Někdy přichází jako vnitřní výjev nebo vidina. Může to být záblesk modrého nebo bílého světla. Světlo Boha se projevuje mnoha způsoby.

Zvukem Boha byl prudký vítr, který navštívil Kristovy učedníky o Svatodušních svátcích. Mnozí Ho slyší vnitřně. Může být slyšen jako zvuk tekoucí vody, jako jednotlivý tón flétny, jako hudba houslí, dřevěných dechových nástrojů nebo dud, nebo dokonce jako bzučení včel.

Ze všech náboženství na světě dnes Eckankar nabízí nejpřímější učení o Světle a Zvuku Boha.

U lidí, kteří zakusí tuto dvojici pilířů Boha, se často praktikováním Duchovních cvičení ECKu život opět stane svěžím a novým. Jak se duchovně rozvíjíme, naučíme se lásku Boha vyjadřovat službou ostatním.


ECKANKAR - Česká domovská stránka